Clár Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

Tuairsc

Is ionann an clár Iar-Ardteistiméireachta (PLC) agus clár lánaimseartha do dhaoine óga ar chríochnaigh a gcúrsa Ardteistiméireachta agus do dhaoine fásta atá ag filleadh ar an oideachas. Cuireann scoileanna Boird Oideachais agus Oiliúna cúrsaí PLC ar fáil de ghnáth, agus tá roinnt soláthair i Scoileanna Deonacha agus Pobail agus Cuimsitheacha. Is ag FETAC Leibhéal 5 a bhíonn cúrsaí PLC de ghnáth.

Teagmháil

R-phost:plc@education.gov.ie

Seoladh:
An Rannóg Breisoideachais,
An Roinn Oideachails agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Atha Luain,
Co na hIarmhí,
N37 X659