Eolas

Déanann an Roinn Oideachais agus Scileanna,  trí SOLAS, Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) agus Skillnet Ireland, faireachán ar an soláthar clár breisoideachais agus oiliúna agus iad a chistiú do dhaoine atá ag iarraidh leas a bhaint as deiseanna breisoideachais ghairme agus oiliúna d’fhonn feabhas a chur ar a n-ionchais fostaíochta agus cur ar a gcumas cáilíochtaí creidiúnaithe a ghnóthú.

Roghnaigh ó na seirbhísí atá léirithe thíos:

Litearthacht Aosach
Clár Iar-Ardteistiméireachta (PLC)
Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais
Ógtheagmhála