Covid-19

Comhairle agus acmhainní ó NEPS i rith Covid-19

D’fhorbair síceolaithe SNSO (NEPS) na Roinne Oideachais an chomhairle agus na hacmhainní seo a leanas do thuismitheoirí, do mhic léinn agus d’fhoireann na scoile agus iad ag filleadh ar scoil tar éis dúnadh na scoile de bharr COVID-19. Féach: anseo