Covid-19

Comhairle agus acmhainní ó NEPS i rith Covid-19

Tá comhairle agus acmhainní curtha ar fáil ag síceolaithe NEPS, de chuid an Roinn Oideachais agus Scileanna, do dhaoine óga le conas coinneáil slán fad atá scoileanna dúnta.

Aistriú ón Réamhscoil chuig an mBunscoil

Treoir do Thuismitheoirí/Caomhnóirí Leanaí Aistriú ón Réamhscoil chuig an mBunscoil le linn Covid-19

Aistriú ón mBunscoil go dtí an Iarbhunscoil

Treoir do Thuismitheoirí/Caomhnóirí atá ag tabhairt tacaíochta do leanaí ó rang 6 le linn Dúnadh Scoile COVID-19

Bí Gníomhach & Coinnigh i Dteaghmháil le Daoine

Bí Freagrach & Coinnigh ar an Eolas

Bí Dearfach & Lig do Scíth

Folláine & Cúram Tuismitheoirí

Tá nótaí treorach déanta ag síceolaithe NEPS do thuismitheoirí atá ag tabhairt tacaíochta do pháistí, le nósanna nua a chruthú sa bhaile. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil plean don lá ag páistí/daoine óga le coinneáil slán faoin am seo.

Tá comhairle curtha amach ag síceolaithe NEPS do thuismitheoirí agus scoileanna faoi chonas caint le leanaí agus le daoine óga faoi Covid-19 ar fáil anseo.

Treoir do Thuismitheoirí: Tacú le leanaí agus le daoine óga le gnáthaimh laethúla fad a bhíonn scoileanna dúnta

Treoir do Thuismitheoirí: 10 leideanna do thuismitheoirí chun na gnáth nósanna laethúla a choinneáil suas

Folláine & Cúram Múinteoirí