Teagmhais Chriticiúla

Cad atá le déanamh i gcás Teagmhas Criticiúil

Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) cúnamh ar fáil do gach scoil ina dtarlaíonn teagmhais chriticiúla, scoileanna nach bhfuil síceolaí NEPS ainmnithe dóibh san áireamh. 

Glactar leis gur teagmhas criticiúil é nuair atá an pobal scoile an-chorraithe faoin eachtra. Eascraíonn na teagmhais féin, go ginearálta, as, mar shamplaí: bás bhaill an phobail scoile trí bhreoiteacht, féinmharú, bás timpisteach de bharr ionsaithe choirp nó damáiste a déanadh do mhaoin scoile.

Sa bhliain 2017, fuair gach scoil sa tír cóip de Freagairt Do Theagmhais Chriticiúla: Treoirlínte agus Ábhair Acmhainne do Scoileanna ón tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais; Cuireadh an leagan Gaeilge den achmhainn seo chuig Gaelscoileanna, scoileanna Gaeltachta agus Gaelcholáisti i mí Meán Fómhair 2018. Cabhraíonn na treoirlínte seo le scoileanna pleanáil agus dul i ngleic leis na dúshláin éagsúla a théann le teagmhais chriticiúla. Tá nasc leis na foilseacháin seo ar fáil thíos mar thagairt..

Conas iarratas a dhéanamh ar thacaíocht i gcás Teagmhas Criticiúil

Fanfaidh NEPS le hiarratas ó údaráis na scoile roimh thacaíocht a thairiscint i gcás teagmhas criticiúil laistigh de scoil. I gcás scoile ina dtarlaíonn teagmhas criticiúil, ba chóir d’údaráis na scoile, ar mian leo tacaíocht a fháil, teagmháil a dhéanamh le hoifig áitiúil NEPS i rith gnáth-uaireanta oibre, Luan-Aoine.

Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla

Freagairt Do Theagmhais Chriticiúla (Report Cover)

COVID-19

Tá forléargas agus na príomhghnéithe den mhéid atá idir lámha againn i NEPS leagtha amach thíos.

Baile Button Seirbhís Ardchaighde-áin do Chustaiméiri Button SCPA Button Acmhainní & Foilseacháin Button Múnla Seirbhíse Button Eolas do Thuismitheoirí Button Teagmháil Button