Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

NEPS logoTá NEPS tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil do chustaiméirí. Ciallaíonn sé sin go ndéanann an fhoireann go léir iarracht i gcónaí na caighdeáin is airde a bhaint amach ó thaobh gach déileáil le scoileanna, tuismitheoirí agus daoine óga. Sa chás go bhfuil údar imní agat, áfach, maidir le seirbhís NEPS, is féidir leat é sin a phlé le síceolaí NEPS atá ag obair le scoil do linbh. Sa chás go gceapann tú gur gá dul níos faide leis an ábhar is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Stiúrthóirí Réigiúnacha.

Tá forléargas agus na príomhghnéithe den mhéid atá idir lámha againn i NEPS leagtha amach thíos.

Baile Button Teagmhais Chriticiúla Button SCPA Button Acmhainní & Foilseacháin Button Múnla Seirbhíse Button Eolas do Thuismitheoirí Button Teagmháil Button