Múnla Seirbhíse

NEPS logoChomh maith le roinnt mhaith seirbhísí síceolaíochta eile agus sárchleachtas idirnáisiúnta, tá glactha ag an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) le múnla comhairliúcháin seirbhíse.  Tá an fócas ar  mhúinteoirí a chumasú le hidirghabháil a dhéanamh go héifeachtúil le daltaí a dtéann a gcuid riachtanas ó éadrom go dian agus ó neamhbhuan go buan.

Baineann síceolaithe úsáid as cur chuige comhairliúcháin atá dírithe ar réiteach faidhbe agus ar réitigh chun cur an méid is féidir le torthaí dearfacha do na daltaí sin.  Féachann NEPS le scoileanna a spreagadh le húsáid a bhaint as próiseas measúnaithe agus idirghabhála atá bunaithe ar chontanam trína nglacann gach scoil freagracht as measúnú tosaigh, pleanáil oideachais agus idirghabháil feabhais do dhaltaí le deacrachtaí foghlama, mothúcháin nó iompraíochta.

Féadfaidh múinteoirí dul i gcomhairle lena síceolaí NEPS más gá sin ag an gcéim seo den phróiseas. Ní bheidh baint ag an síceolaí le leanbh aonair le haghaidh idirghabháil dhian ach amháin i  gcás mainneachtana dul chun cinn réasúnach a dhéanamh, in ainneoin iarrachtaí is fearr na scoile i gcomhairle le NEPS.

Tá an próiseas seo molta agus curtha in iúl do scoileanna sna treoirlínte agus sna hábhair acmhainne seo a leanas:

Eolas do Bhunscoileanna

Riachtanais Speisialta Oideachais – Contanam Tacaíochta

  • Treoirlínte do Mhúinteoirí - Íoslódáil PDF
  • Pacáiste Acmhainní do Mhúinteoirí - Íoslódáil  PDF

Riachtanais Oideachais Speisialta - Leanúntas Tacaíochta: Treoirlínte do Mhúinteoirí Riachtanais Oideachais Speisialta – Leanúntas Tacaíochta: Pacáiste Acmhainní do Mhúinteoirí

Deacrachtaí Iompraíochta, Mothúcháin agus Sóisialta – Contanam Tacaíochta

  • Treoirlínte do Mhúinteoirí - Íoslódáil PDF  

Deacrachtaí Iompair, Mothúchánacha agus Sóisialta - Leanúntas Tacaíochta

Eolas d’Iarbhunscoileanna

Contanam Tacaíochta d’Iarbhunscoileanna

  • Treoirlínte do Mhúinteoirí - Íoslódáil PDF
  • Pacáiste Acmhainní do Mhúinteoirí - Íoslódáil  PDF

Leanúntas Tacaíochta - Treoirlínte do mhúinteoirí  Leanúntas Tacaíochta - Phacáiste Acmhainne do Mhúinteoirí

Foirne Tacaíochta Dalta

  • PDF do Threoir maidir le Foireann a Bhunú nó le hAthbhreithniú a Dhéanamh ar Fhoireann atá ann Cheana.

Treoir do Foireann a Bhunú nó le hAthbhreithniú a Dhéanamh ar Foireann atá ann Cheana

Eolas atá coitianta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna

Comhad Tacaíochta Dalta

  • Treoirlínte - Íoslódáil PDF
  • Foirm -Íoslódáil DOC

Tá forléargas agus na príomhghnéithe den mhéid atá idir lámha againn i NEPS leagtha amach thíos.

Baile Button Teagmhais Chriticiúla Button SCPA Button Seirbhís Ardchaighde-áin do Chustaiméiri Button Acmhainní & Foilseacháin Button Teagmháil Button Eolas do Thuismitheoirí Button