An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)

 Fáilte & Forléargas

Neps_logo_blue

Oibríonn síceolaithe an NEPS le bunscoileanna agus iarbhunscoileanna araon agus tá foghlaim, iompar, forbairt shóisialta agus forbairt mhothúchánach mar chúram orthu. Tá líon scoileanna sannta do gach aon síceolaí.

Children leaving schoolTá obair leis an bpobal scoile mar speisialtóireacht ag síceolaithe NEPS. Bíonn siad ag obair i gcomhpháirtíocht le múinteoirí, tuismitheoirí agus le leanaí chun riachtanais oideachais a aithint. Bíonn réimse seirbhísí á dtairiscint acu atá dírithe ar fhreastal ar na riachtanais sin, mar shampla, ag tacú le daltaí aonair (trí chomhairliúchán agus trí mheasúnú), tionscadail speisialta agus taighde.

 

Breathnaigh ar ár bhfíseán faoi sheirbhís NEPS - Tá trasghearradh air de chomhghleacaithe laistigh de NEPS agus iad ag freagairt ceisteanna faoi céard a dhéanaimid agus faoin gcaoi a ndéanaimid é.

 

Tá imlíne maidir lenár Múnla Seirbhíse agus tuilleadh eolais maidir le NEPS ar fáil thíos.

Múnla Seirbhíse Button Teagmhais Chriticiúla Button SCPA Button Seirbhís Ardchaighde-áin do Chustaiméiri Button Eolas do Thuismitheoirí Button Acmhainní & Foilseacháin Button Teagmháil Button

Naisc Ghaolmhara: