Acmhainní & Foilseacháin

 

Acmhainní Litearthachta NEPS

NEPS Literacy Resource

Cur chuige Cothromaithe i Leith na Litearthachta i mBunranganna na Bunscoile (Report Cover)

Riachtanais Speisialta Oideachais

(Bunscoileanna)

Riachtanais Oideachais Speisialta - Leanúntas Tacaíochta: Treoirlínte do Mhúinteoirí Riachtanais Oideachais Speisialta – Leanúntas Tacaíochta: Pacáiste Acmhainní do Mhúinteoirí

 

Riachtanais Speisialta Oideachais

(Iarbhunscoileanna)

Leanúntas Tacaíochta - Treoirlínte do mhúinteoirí  Leanúntas Tacaíochta - Phacáiste Acmhainne do Mhúinteoirí

Deacrachtaí Iompraíochta,
Mothúcháin agus Sóisialta

(Bunscoileanna)

Deacrachtaí Iompair, Mothúchánacha agus Sóisialta - Leanúntas Tacaíochta

Foirne Tacaíochta Daltaí

(Iarbhunscoileanna)

Treoir do Foireann a Bhunú nó le hAthbhreithniú a Dhéanamh ar Foireann atá ann Cheana

Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla

Treoirlínte agus Ábhair Acmhainne do Scoileanna

Freagairt Do Theagmhais Chriticiúla (Report Cover)

Teacht aniar agus Inniúlacht Shóisialta agus Mhothúchánach a Chur Chun Cinn

Oileann a lán síceolaithe SNSO múinteoirí chun cláir agus cleachtais fianaise-bhunaithe  a chothaíonn teacht aniar agus inniúlacht shóisialta agus mhothúchánach i bpáistí agus i ndaoine óga a chur i bhfeidhm.

Áirítear mar chuid acu seo An Clár The Incredible Years Teacher Classroom Management (TCM) agus Na CláirFRIENDS.  Chun tuilleadh eolais a fháil ar na cláir seo cliceáil le do thoil ar na naisc seo a leanas:

Eolas do Thuismitheoirí

NEPS: Bileog do Thuismitheoirí

Comhad Tacaíochta Dalta

Folláine in Iar-Bhunscoileana

neps_well_being_pp_schools_ir

Treoirlínte, Leideanna agus Bileoga do Thuismitheoirí agus Mhúinteoirí

 

Ráiteas Polasaí Folláine & Creat Cleachtais 2018 – 2023

 Ráiteas Polasaí Folláine & Creat Cleachtais 2018 – 2023wellbeing_policy_cover_ir

 Tacaíocht Mata 2020

maths_support_cover_irTacaíocht Mata 2020

Tá forléargas agus na príomhghnéithe den mhéid atá idir lámha againn i NEPS leagtha amach thíos.

Baile Button Teagmhais Chriticiúla Button SCPA Button Seirbhís Ardchaighde-áin do Chustaiméiri Button Múnla Seirbhíse Button Eolas do Thuismitheoirí Button Teagmháil Button