Folláine

D’fhorbair síceolaithe SNSO (NEPS) na Roinne Oideachais an chomhairle agus na hacmhainní seo a leanas do tuismitheoirí, do mhic léinn agus d’fhoireann na scoile chun tacú leo le linn dhúnadh na scoile mar gheall ar COVID-19.

Tuismitheoirí - Bunscoil

Tuistmitheoirí - Iar-bhunscoil

Dhaltaí

Foireann na scoile - Bunscoil

Foireann na scoile - Iar-bhunscoil

Wellbeing_in_Education

Naisc Ghaolmhara: