Sábháilteacht Idirlín

Is í an chéad chéim thábhachtach maidir le haghaidh a thabhairt ar shaincheist na sábháilteachta Idirlín ag leibhéal na scoile ná polasaí a cheapadh ar úsáid inghlactha an Idirlín.

Tá an teimpléad chun Polasaí Úsáide Inghlactha (PÚI) a fhorbairt curtha in oiriúint d’úsáid ag iarbhunscoileanna agus is é an leagan is déanaí den teimpléad a bhí forbartha ar dtús ag an Lárionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas (NCTE) le bheith curtha san áireamh ina fhoilseachán ‘Be wise on the Net: Information and Advice for Schools’ i 2002. Tá an foilseachán seo, as ar baineadh an roinn Treoirlínte thíos, ina acmhainn chun tacú le scoileanna chun a bheith réamhghníomhach i réimse na sábháilteachta Idirlín agus tá sé deartha chun a bheith inoiriúnaithe do riachtanais na scoileanna aonair.

Le haghaidh sonraí ar gach ceann de na riachtanais maidir le straitéis sábháilteachta Idirlín, rud a bhfuil an PÚI mar ghné lárnach de, féach suíomh Gréasáin NCTE.

Treoirlínte

Íoslódáil Treoirlínte

Teimpléid

Íoslódáil Polasaí Teimpléid a léiríonn na céimeanna molta atá le leanúint nuair atá an polasaí seo á fhorbairt agus á athbhreithniú/á nuashonrú.