Plean Treorach

Tá plean treorach na scoile ina dhoiciméad struchtúrtha ina gcuirtear síos ar chlár treorach na scoile agus ina sonraítear an dóigh a mbeidh aghaidh le tabhairt ar riachtanais treorach na ndaltaí. Tá sé mar chuid lárnach de phlean forbartha scoile iomlán na scoile.

Déanann an teimpléad trí dhoiciméad tacaíochta a bhí foilsithe ag an Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas, ag an Tionscnamh Pleanála Forbartha Scoile agus ag an Roinn Oideachais faoi seach a chur san áireamh. Tá na trí dhoiciméad seo san áireamh sa roinn treoirlínte thíos.

Treoirlínte

Teimpléad

Íoslódáil Polasaí Teimpléid a léiríonn na céimeanna molta atá le leanúint nuair atá an polasaí seo á fhorbairt agus á athbhreithniú/á nuashonrú.

Acmhainní: