Plean Treorach

Leanúnachas maidir le treoir san oideachas a sholáthar

Treoirlínte do sholáthar leanúnach maidir le treoir san oideachas agus achmhainní chun tacú lena cleachtais.

Plean Treorach

Tá plean treorach na scoile ina dhoiciméad struchtúrtha ina gcuirtear síos ar chlár treorach na scoile agus ina sonraítear an dóigh a mbeidh aghaidh le tabhairt ar riachtanais treorach na ndaltaí. Tá sé mar chuid lárnach de phlean forbartha scoile iomlán na scoile.

Déanann an teimpléad trí dhoiciméad tacaíochta a bhí foilsithe ag an Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas, ag an Tionscnamh Pleanála Forbartha Scoile agus ag an Roinn Oideachais faoi seach a chur san áireamh. Tá na trí dhoiciméad seo san áireamh sa roinn treoirlínte thíos.

Treoirlínte

Teimpléad

Íoslódáil Polasaí Teimpléid a léiríonn na céimeanna molta atá le leanúint nuair atá an polasaí seo á fhorbairt agus á athbhreithniú/á nuashonrú.

Acmhainní: