Frithbhulaíocht

Treoirlínte

Tá údaráis bhainistíochta scoile freagrach as déileáil le bulaíocht sa scoil. Éilítear ar gach scoil polasaí a chuimsíonn bearta sonracha chun déileáil le hiompar bulaíochta a bheith i bhfeidhm aici, faoi chuimsiú Chód Iompair agus Araíonachta foriomlán na scoile.

Treoirlínte maidir le Cur i gCoinne Iompar Bulaíochta i Scoileanna, 1993 de chuid na Roinne ar fáil chun cabhrú le scoileanna a bpolasaí agus straitéis frithbhulaíochta a leagan chun cosc a chur ar iompar bulaíochta. Tá an teimpléad maidir le polasaí frithbhulaíochta a fhorbairt bunaithe ar na treoirlínte seo, cé go gcuirtear athruithe reachtaíochta/rialála níos déanaí san áireamh agus déantar tagairt freisin do shaincheisteanna imní comhaimseartha amhail téacsbhulaíocht, cibearbhulaíocht agus bulaíocht homafóbach.

Daltaí Leispiacha, Aeracha agus Déghnéasacha a Chuimsiú i bPolasaithe – Treoirlínte do Phríomhoidí

Teimpléad

Íoslódáil Polasaí Teimpléid a léiríonn na céimeanna molta atá le leanúint nuair atá an polasaí seo á fhorbairt agus á athbhreithniú/á nuashonrú

Polasaí Samplach

Íoslódáil Polasaí Samplach