Cosaint Leanaí

Nósanna Imeachta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna

Seasann na Nósanna Imeachta nua um Chosaint Leanaíd’fheabhsuithe suntasacha ar na treoirlínte scoile roimhe sin agus tá siad ceaptha le cur chun feidhme comhsheasmhach agus aonfhoirmeach Tús Áite do Leanaí a chinntiú ar bhealach níos fearr. I measc na bhfeabhsuithe, tá polasaí teimpléid nua um chosaint leanaí, riachtanas nach mór do gach bunscoil an clár Bí Sábháilte a chur chun feidhme go hiomlán agus socruithe maoirseachta níos fearr a chur i bhfeidhm ag leibhéal an Bhoird Bhainistíochta.

Teagmháil

R-phost:schoolgovernance@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg Rialachais Scoileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí.