Comhairlí Mac Léinn

In Alt 27 den Acht Oideachais, 1998, foráiltear gur féidir le daltaí in iarbhunscoileanna comhairle mac léinn a bhunú agus go spreagfaidh an bord bainistíochta bunú comhairle mac léinn ag daltaí agus go ndéanfaidh sé éascú ar dhaltaí ar mian leo comhairle mac léinn a bhunú agus ar chomhairlí mac léinn atá bunaithe cheana féin agus go dtabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach dóibh. Foráiltear san Acht freisin go ndéanfaidh bord bainistíochta ar iarbhunscoil rialacha a tharraingt suas le haghaidh comhairle mac léinn a bhunú, lena n-áirítear toghadh comhaltaí agus lánscor na comhairle, i gcomhréir le treoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire Oideachais agus Eolaíochta.

Treoirlínte

I 2002, d’eisigh an tAire treoirlínte maidir le bunú agus le hoibriú comhairlí mac léinn, Comhairlí Mac Léinn: Guth do Mhic Léinn. Tá sé mar aidhm ag an teimpléad thíos tacú le boird bhainistíochta na treoirlínte seo a chur chun feidhme trí naisc a chur ar fáil leis na hábhair acmhainne chuí agus trí leideanna a chur ar fáil chun cabhrú le polasaí scoile a leagan síos i leith chomhairle na mac léinn, lena n-áirítear rialacha maidir lena bunú.

Teimpléad

Teimpléad Polasaí do Chomhairle Mac Léinn