Úsáid Substaintí

Leagtar amach sa Straitéis Náisiúnta Drugaí 2001-2008 clár mionsonraithe gníomhaíochta atá le cur chun feidhme ag Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais chun dul i ngleic leis an bhfadhb an-tromchúiseach a bhaineann le mí-úsáid drugaí inár sochaí. Sa straitéis, leagtar béim ar an rannchuidiú tábhachtach is féidir le scoileanna a dhéanamh i réimse an oideachais agus an choisc, agus éilítear orthu polasaithe um úsáid substaintí a bheith i bhfeidhm acu.

Eisíodh an doiciméad Treoirlínte faoi Bheartas um Úsáid Substaintí sa scoil a Fhorbairt do gach bunscoil agus iarbhunscoil i 2002. Glacadh an t-ábhar sa teimpléad thíos go príomha ón doiciméad seo

Treoirlínte

Teimpléad

Íoslódáil Polasaí Teimpléid a léiríonn na céimeanna molta atá le leanúint nuair atá an polasaí seo á fhorbairt agus á athbhreithniú/á nuashonrú.

Polasaí Samplach