Scéimeanna Oibre Comhroghnacha – Faisnéis d’Fhostóirí

Cur Síos

Ní mór gach iarratas ar Scéimeanna Oibre Comhroghnacha (e.g. scéimeanna Postroinnte agus Malartaithe Múinteoirí) a phróiseáil i gcomhréir leis na ciorcláin atá bainteach leis na scéimeanna seo.

Tá ciorcláin agus faisnéis i ndáil le Scéimeanna Oibre Comhroghnacha ar fáil faoin gceannteideal um Fhoireann Oideachais ag an nasc seo.

Teagmháil

R-post: teachersna@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Corr Na Madadh, Baile Átha Luain, Co. n hIarmhí, N37 X659

Teil: (090) 648 3600