Scéimeanna um Malairt Oibre

Cur Síos

Ní mór gach iarratas ar Scéimeanna um Malairt Oibre (Athshannadh Sealadach agus Scéimeanna Iasachta Múinteoirí) a phróiseáil de réir Chiorcláin na Roinne mar a bhaineann leis na Scéimeanna seo.

Tá Ciorcláin agus eolas maidir le Scéimeanna um Malairt Oibre le fáil faoi Foireann Oideachais ar na leathanaigh Sosanna/Saoire agus/nó Iasacht/Malairt.

Teagmháil

  • Ríomhphost: teachersna@education.gov.ie
  • Seoladh: Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteora/SNA, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659
  • Fón: (090) 648 3734