Páirtnéireacht Shibhialta

Foráiltear san Acht um Páirtnéireacht Shibhialta, ar cuireadh tús leis ar an 1 Eanáir 2011, do scéim reachtúil um chlárú páirtnéireachta sibhialta i leith lánúineacha comhghnéis. Is ionann seo, a bheag nó a mhór, agus na cearta agus na hoibleagáidí atá ag lánúineacha pósta dá chéile.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach an fógra ábhartha thíos, le do thoil: Faisnéis maidir le Páirtnéireacht Shibhialta

Contacts

Rpost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh:
Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co na Iarmhí,
N37 X659

Teil: (090) 648 3600