Nós Imeachta um Achomharc Creidmheasa Incrimintigh

Féadfaidh múinteoirí cáilithe bunscoile agus iarbhunscoile achomharc a dhéanamh in aghaidh cinneadh chun éileamh creidmheasa incrimintigh do sheirbhís ábhartha neamh-mhúinteoireachta a theorannú nó a dhiúltú chuig coiste neamhspleách achomharc.

An chaoi le hiarratas a dhéanamh

Ní mór an t-iarratas achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig:

An tAonad um Chreidmheas Incriminteach, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, An Roinn Oideachais & Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Feach Freisin

Teagmháil

Rpost:teachersna@education.gov.ie

Teil: (090) 648 3928 (Bunscoil) (090) 648 4018 (Iarbhunscoil)

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na Iarmhí, N37 X659