Earcaíocht agus Cáiliochtaí i leith Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Cur Síos

Is saincheist don údarás scoile aonair í ceapachán Cúntóir Riachtanais Speisialta, faoi réir nósanna imeachta comhaontaithe, agus ní mór an reachtaíocht iomchuí ar fad a chur san áireamh.

Bunscoileanna – Nósanna Imeachta um Cheapachán

Teagmháil

 • R-post:teachersna@education.gov.ie
 • Seoladh:
  Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha,
  An Roinn Oideachais,
  Corr na Madadh,
  Baile Átha Luain,
  Co na hIarmhí
  N37 X659
 • Teil: (090) 648 3829