Ceapacháin (Shealadacha) Téarma Seasta i mBunscoileanna Aitheanta agus i Scoileanna Iarbhunscoile Aitheanta

Description

Sna ciorcláin thíos, leagtar amach na téarmaí arna gcomhaontú maidir le cur chun feidhme an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Théarma Shocraithe), 2003, d’údaráis bhunscoileanna agus scoileanna iarbhunscoileanna, lena n-áirítear Conarthaí Tréimhse Éiginnte (CTÉ):

Múinteoirí Iarbhunscoile

Múinteoirí Bunscoile 

Próiseas Achomhairc

Tá an ceart ag múinteoir achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh i gcás ina bhfuil sé/sí míshásta le cinneadh an Bhoird Bhainistíochta gan CTÉ a dheonú nó líon áirithe uaireanta a bhronnadh.

Ní mór achomharc a dhéanamh chuig fostóir an mhúinteora (Coiste Gairmoideachais nó Bord Bainistíochta) laistigh de 4 seachtaine oibre tar éis dáta fógartha an chinnidh. Is go hiomlán a liostaítear na nósanna imeachta sna ciorcláin seo a leanas:

Múinteoirí Iarbhunscoile

Múinteoirí Bunscoile