Tástálacha le haghaidh Úsáide ag Treoirchomhairleoirí agus/nó ag Múinteoirí Tacaíochta in Iarbhunscoileanna

An molann an liosta tástálacha le haghaidh úsáide ag treoirchomhairleoirí agus/nó ag múinteoirí tacaíochta in iarbhunscoileanna?

Ní mholann. Ní mholann an Roinn tástálacha sonracha. Mar sin féin, meastar na hionstraimí/tástálacha measúnachta ar an liosta seo a bheith oiriúnach le haghaidh úsáide in iarbhunscoileanna. Níl an liosta uileghabhálach.

Cé a chuireann an liosta le chéile?

Is é an Coiste Comhairleach um Thástáil Shíciméadrach, a thionólann an Chomhairle Náisiúnta um Threoir san Oideachas (NCGE), a chuireann an liosta le chéile thar ceann na Roinne. Tá ionadaíocht ag na heagraíochtaí seo a leanas ar an gCoiste, an Chigireacht, NCGE, Institiúid na dTreoirchomhairleoirí, Cumann Tacaíochta Foghlama na hÉireann, Cumann Síceolaithe na hÉireann, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, agus ionadaithe ó Stiúrthóirí na gClár Oideachais Tosaigh i dTreoirchomhairleoireacht agus i dTacaíocht Foghlama.

Cé chomh minic a dhéantar athbhreithniú ar an liosta?

Tagann an Coiste Comhairleach um Thástáil Shíciméadrach le chéile ar bhonn bliantúil chun athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar an liosta. Foilsítear an liosta athbhreithnithe ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag tús gach scoilbhliana nua.