TFC ar Scoil

Má tá ceist agat ar chúrsaí oiliúna, ar shaincheisteanna teicniúla, ar inneachar digiteach,  ar uirlisí pleanála, agus ar threoir ghinearálta maidir leis an úsáid TFC i dteagasc agus i bhfoghlaim, déan teagmháil leis SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas.

R-phost: technologyineducation@pdst.ie

Má tá ceist agat ar bheartas náisiúnta agus ar chistiú, déan teagmháil le hAonad Beartais TFC na Roinne R-phost:ictpolicy@education.gov.ie.