TFC ar Scoil

An Clár maidir le TFC ar Scoil

Ó 1998 ar aghaidh tá comhtháthú TFC i dteagasc agus i bhfoghlaim agus forbairt litearthachta digití scoláirí á shaothrú ag an Roinn, go mór mór tríd an gclár TFC i scoileanna. Tá an Clár seo dírithe ar cheithre phríomhréimse:

  • Soláthar infreastruchtúir TFC bunriachtanach sna scoileanna
  • Soláthar rochtana ar nascacht leathanbhanda do scoileanna
  • Forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí i dTFC
  • TFC a chomhtháthú sa churaclam agus inneachar agus bogearraí digiteach(a) a bhaineann leis an gcuraclam a chur ar fáil.

I mí Dheireadh Fómhair 2015, d’fhoilsigh an Roinn an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020, is é sin an chéad chéim eile den gclár TFC i scoileanna, Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú. Cuireann an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna réasúnaíocht agus plean gníomhaíochta de chuid an Rialtais ar fáil chun TFC a chomhtháthú i gcleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe i scoileanna thar an cúig bliana seo chugainn.  Tógann an Straitéis seo ar straitéisí roimhe seo i réimse an chomhtháthú TFC agus is toradh ar thaighde agus comhairleoireacht fhorleathan le comhpháirtithe oideachais agus geallshealbhóirí í.

Tá teacht ar théacs iomlán na Straitéise ón nasc thíos agus tá tuilleadh eolas ar fáil ar shuíomh gréasáin na Straitéise Digití.