Eolas

Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Oideachais Idirchultúrtha (“IES”) a áirithiú:

  1. go mbíonn eispéireas oideachais ag gach dalta a “thugann meas d’éagsúlacht na luachanna, na gcreideamh, na dteangacha agus na dtraidisiún i sochaí na hÉireann agus go ndéantar é seo faoi stiúir spiorad na comhpháirtíochta” (An tAcht Oideachais, 1998).
  2. go dtugtar cúnamh do gach soláthraí oideachais agus iad ag iarraidh a áirithiú go nglacfar go forleathan leis an gcuimsiú agus leis an imeascadh laistigh de thimpeallacht foghlama idirchultúrtha.

Forbraíodh IES mar aitheantas ar na hathruithe déimeagrafacha suntasacha a tharla le déanaí i sochaí na hÉireann, atá léirithe sa chóras oideachais. Tógann an Straitéis ar an obair atá déanta cheana féin sa réimse seo agus déantar iarracht ann a bheith bainteach le gach earnáil oideachais, de réir sprioc ardleibhéil na Roinne Oideachais agus Scileanna (“DES”) chun “tacaíocht a thabhairt do cháilíocht, ábharthacht agus cuimsitheacht oideachais agus iad a fheabhsú do gach foghlaimeoir inár scoileanna”.

Tuarascáil agus Aguisíní

Féach na haistriúcháin atá ceangailte ar an Achoimre Feidhmiúcháin Filipínis, Fraincis, Gearmáinis, Laitvis, Liotuáinis, Polainnis.

Nuachtlitir: Aibreán 2011