Soláthar

Scoileanna

Gheofar eolas agus comhairle ar dheiseanna soláthair agus faoin tslí le leas a bhaint as na socruithe láraithe seo ó do chomhlacht bainistíocht scoile.

Gheofar tacaíocht, leis, ón tSeirbhís Náisiúnta Soláthair.

Tríú Leibhéal – Déan teagmháil leis an tSeirbhís Soláthair Oideachais

Fón: (061) 213 488

Seoladh: An tSeirbhís Soláthair Oideachais, Ollscoil Luimnigh, Luimneach

R-phost:EPS@ul.ie or Philip.Gurnett@ul.ie

Boird Oideachais agus Oiliúna – Déan teagmháil le Comhordaitheoir Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí (PSR)

Fón: (045) 901 070

Seoladh: Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI), Cnoc an Phíobaire, Bóthar Chill Chuillinn, Nás, Co Chill Dara   

Suíomh Gréasáin: www.etbi.ie

R-phost:PSR@etbi.ie

An tAonad Soláthair na Scoileanna (SPU)

Fón: (01) 203 5899

Soeladh: Teach Robert Emmet, Bóthar Dhún Droma, Baile Átha Cliath 14, D14 V3K8

Suíomh Gréasáin: www.spu.ie

R-phost: procurementsupport@jmb.ie

Comhaid Ghaolmhara: