Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

GRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA SÍOCHÁNA


EOLAS TÁBHACHTACH SUAS CHUN DÁTA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN CÚLGHABHÁLACH:

Cuireadh in iúl don Roinn Oideachais agus Scileanna gur shínigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais rialacháin nua ar an 20 Nollaig 2017, ina bhfuil síneadh ama don ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach go dtí 30 Aibreán 2018. (Foilsíodh an t-eolas suas chun dáta seo ar an 22 Nollaig 2017. Beidh tuilleadh eolais le heisiúint go luath i mí Eanáir.)


Samhain 2017 Ciorclán Nua: Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31 Nollaig le haghaidh grinnfhiosrú iarghabhálach den fhoireann mhúinteoireachta, neamh-mhúinteoireachta agus eile

I mí Aibreáin 2016 chuir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais tús feidhme leis na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 (an tAcht Grinnfhiosrúcháin). Cuireadh i bhfeidhm leis na riachtanais reachtúla do ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar dhaoine atá bainteach le bheith ag obair le leanaí nó daoine soghonta, iad siúd atá ag obair i scoileanna ina measc.

Tá an tAcht Grinnfhiosrúcháin i bhfeidhm i scoileanna agus ionaid oideachais aitheanta a fhostaíonn daoine, a dhéanann conradh le daoine, a cheadaíonn daoine nó a chuireann daoine in obair nó i ngníomhaíochtaí iomchuí le leanaí nó daoine soghonta.

Tá eolas maidir leis na riachtanais reachtúla ghrinnfhiosrúcháin atá i gceist sula dtosaíonn duine an fhostaíocht, conradh, cead nó socrúchán le tabhairt faoin obair nó faoi na gníomhaíochtaí iomchuí ar fáil ar Tús le Grinnfhiosrúchán Reachtúil

Tá eolas maidir leis na riachtanais reachtúla don ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar an bhfoireann teagaisc, an fhoireann nach bhfuil ag teagasc agus ar dhaoine eile atá ann cheana féin agus nach ndearnadh Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána orthu roimhe seo agus a thugann faoin obair nó faoi na gníomhaíochtaí iomchuí le leanaí nó le daoine soghonta ar fáil ar Maidir Le Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach