Scoileanna Ard Tacaíochta / Speisialta

R-phost:social_inclusion@education.gov.ie

Seoladh:
Scoileanna Ard Tacaíochta Speisíalta agus Tionscadaíl Chomhchaidrimh don Ógra,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co na hIarmhí.
N37 X659

Teil: (090) 648 4152 / 4096