Scoil Nua a Bhunú

Scoil Nua a Bhunú

I mí an Mheithimh, 2011, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, TD, an bunú socruithe nua maidir leis an aithint bunscoileanna agus iarbhunscoileanna nua nach mbunófaí ach amháin i gcás ina mbeadh siad ag teastáil mar gheall ar dhéimeagrafaic mhéadaithe. Chuir na socruithe nua sin grúpa nua i bhfeidhm, is é sin an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua, chun comhairle a chur ar an Aire maidir le pátrúnacht scoileanna nua a bhunófaí. Déanann na nósanna imeachta nua sin foráil freisin d’fhianaise an éilimh tuismitheoirí a bheidh le taispeáint i leith gach scoil nua agus i leith ilchineálacht na pátrúnachta i scoileanna. Pléann Rannóg Réamhphleanála na Roinne leis an mbunú scoileanna nua.

Bunscoil a Bhunú

Ní mór déimeagrafaic an cheantair tacú leis an ngá leis an mbunú scoile nua (nó i gcás ina mbeadh éileamh neamhchomhlíonta ar ilchineálacht na pátrúnachta mar thoradh ar chomhlíonadh na déimeagrafaice trí scoileanna reatha a shíneadh).

Má éilíonn an déimeagrafaic an bunú scoile, ba cheart don phróiseas maidir le roghnú an chineáil scoile plé ar phátrúin/ar chomhlachtaí éagsúla mar phátrún de scoil nua a éascú.

Ní mór d’fhormhór na scoileanna nua an cumas a bheith acu glacadh le grúpa ranga iomlán amháin ar a laghad de dhaltaí ag leibhéal na naíonán sóisearach agus cumas a mhéadú le trí shruth iomlána ar a mhéad nuair is gá, faoi réir déimeagrafaice agus éileamh tuismitheoirí sa cheantar.

Pátrúnacht Bunscoile do Scoileanna Nua 2020

Pátrúnacht Bunscoile do Scoileanna Nua 2019

Faisnéis 2017 / 2018

Scoileanna Nua Bunoideachas Faisnéis agus Iarratais

Scoileanna Nua Bunoideachas Faisnéis agus Iarratais

Féach Freisin