Scoil Nua a Bhunú

Scoil Nua a Bhunú

I mí an Mheithimh, 2011, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, TD, an bunú socruithe nua maidir leis an aithint bunscoileanna agus iarbhunscoileanna nua nach mbunófaí ach amháin i gcás ina mbeadh siad ag teastáil mar gheall ar dhéimeagrafaic mhéadaithe. Chuir na socruithe nua sin grúpa nua i bhfeidhm, is é sin an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua, chun comhairle a chur ar an Aire maidir le pátrúnacht scoileanna nua a bhunófaí. Déanann na nósanna imeachta nua sin foráil freisin d’fhianaise an éilimh tuismitheoirí a bheidh le taispeáint i leith gach scoil nua agus i leith ilchineálacht na pátrúnachta i scoileanna. Pléann Rannóg Réamhphleanála na Roinne leis an mbunú scoileanna nua.

Iarbhunscoil a Bhunú

Ní mór do dhéimeagrafaic an cheantair tacú leis an ngá leis an mbunú scoile nua – ní imreodh scoil nua drochthionchar ar an rollú scoileanna sa dobharcheantar, seachas an bunú scoile lán-Ghaeilge, b’fhéidir, agus a tionchar ar Aonad atá ann cheana.

Má éilíonn an déimeagrafaic an bunú scoile, ba cheart don phróiseas maidir le roghnú an chineáil scoile plé ar phátrúin/ar chomhlachtaí éagsúla mar phátrún de scoil nua a éascú.

Ní mór do gach scoil an cumas a bheith acu scoileanna a fheidhmiú sa raon méide de 800 dalta go 1,000 dalta. Bheadh íosteorainn de 400 dalta i bhfeidhm maidir le Gaelcholáistí, ag féachaint don chomhrogha eile ar Aonad a bhunú laistigh de scoil.

Pátrúnacht Iar-bhunscoile do Scoileanna Nua 2021

Pátrúnacht Iar-bhunscoile do Scoileanna Nua 2020

Pátrúnacht Iar-bhunscoile do Scoileanna Nua 2019

Pátrúnacht Iar-bhunscoile do Scoileanna Nua 2017 agus 2018

Pátrúnacht Iar-bhunscoile do Scoileanna Nua 2015 agus 2016