Scoil Nua a Bhunú

Scoil Nua a Bhunú

I mí an Mheithimh, 2011, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, TD, an bunú socruithe nua maidir leis an aithint bunscoileanna agus iarbhunscoileanna nua nach mbunófaí ach amháin i gcás ina mbeadh siad ag teastáil mar gheall ar dhéimeagrafaic mhéadaithe. Chuir na socruithe nua sin grúpa nua i bhfeidhm, is é sin an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua, chun comhairle a chur ar an Aire maidir le pátrúnacht scoileanna nua a bhunófaí. Déanann na nósanna imeachta nua sin foráil freisin d’fhianaise an éilimh tuismitheoirí a bheidh le taispeáint i leith gach scoil nua agus i leith ilchineálacht na pátrúnachta i scoileanna. Pléann Rannóg Réamhphleanála na Roinne leis an mbunú scoileanna nua.

Bunscoil a Bhunú

Ní mór déimeagrafaic an cheantair tacú leis an ngá leis an mbunú scoile nua (nó i gcás ina mbeadh éileamh neamhchomhlíonta ar ilchineálacht na pátrúnachta mar thoradh ar chomhlíonadh na déimeagrafaice trí scoileanna reatha a shíneadh).

Má éilíonn an déimeagrafaic an bunú scoile, ba cheart don phróiseas maidir le roghnú an chineáil scoile plé ar phátrúin/ar chomhlachtaí éagsúla mar phátrún de scoil nua a éascú.

Ní mór d’fhormhór na scoileanna nua an cumas a bheith acu glacadh le grúpa ranga iomlán amháin ar a laghad de dhaltaí ag leibhéal na naíonán sóisearach agus cumas a mhéadú le trí shruth iomlána ar a mhéad nuair is gá, faoi réir déimeagrafaice agus éileamh tuismitheoirí sa cheantar.

Pátrúnacht Bunscoile do Scoileanna Nua 2021

Pátrúnacht Bunscoile do Scoileanna Nua 2020

Pátrúnacht Bunscoile do Scoileanna Nua 2019

Faisnéis 2017 / 2018

Scoileanna Nua Bunoideachas Faisnéis agus Iarratais

Scoileanna Nua Bunoideachas Faisnéis agus Iarratais

Féach Freisin