Scéim do Théacsleabhair ar Cíos i Scoileanna

Rinneadh na Treoirlínte chun Scéimeanna do Théachsleabhair ar Cíos a Fhorbairt i Scoileanna a fhorbairt chun cuidiú le scoileanna scéimeanna do théacsleabhair ar cíos a bhunú. Tá na treoirlínte bunaithe ar thaithí roinnt scoileanna agus cumann tuismitheoirí a bhfuil scéimeanna do théacsleabhair ar cíos ag feidhmiú go héifeachtach acu agus tá sé i gceist go ndéanfadh na treoirlínte dea-chleachtas agus comhairle phraiticiúil a chur ar fáil.

Tá scéimeanna do théaschleabhair ar  cíos á bhfeidhmiú go sásúil in a lán scoileanna. Tá a lán tuismitheoirí, ar do nós féin, a thacaíonn go láidir le scéimeanna téachsleabhar ar cíos. Míneoidh an bhileog eolais seo an tslí ina bhféadfadh scéim do théacsleabhair ar cíos cuidiú leatsa agus le do leanbh.