Riachtanas Nach Mór do Mhúinteoirí a bheith Cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta Faoi Alt 30 d’Acht na Comhairle Mhúinteoireachta, 2001

Ní fhéadfar íoc le duine atá fostaithe in aon cháil i bpost aitheanta teagaisc nach bhfuil cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta ó chistí an Oireachtais nuair a thabharfar Alt 30 d'Acht na Comhairle Mhúinteoireachta, 2001 isteach. Tá sé beartaithe ag an Aire Alt 30 a thabhairt isteach le linn na scoilbhliana 2012/2013.

Chuir an Chomhairle Mhúinteoireachta comhairle ar an Roinn gur chóir iarratais chomhlánaithe ar chlárú a chur isteach gan mhoill roimh an 31 Bealtaine 2012. Áiritheoidh sé seo go mbeidh na hiarratais próiseáilte roimh an scoilbhliain 2012/2013.

Féach Freisin

Nóta Faisnéise: Riachtanas nach mór a bheith Cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Alt 30 d'Acht na Comhairle Mhúinteoireachta, 2001

Teagmháil

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireachta maidir le clárú ag na seoltaí seo a leanas:
R-phost: primaryregistration@teachingcouncil.ie postprimaryregistration@teachingcouncil.ie

 

Contact

The Teaching Council may be contacted in relation to registration at:

Email:primaryregistration@teachingcouncil.ie or postprimaryregistration@teachingcouncil.ie