Múinteoirí a bhfuil clárúchán coinníollach acu le dul in éag an 31 Eanáir 2016

Múinteoirí a bhfuil clárúchán coinníollach acu le dul in éag an 31 Eanáir 2016

Tá tús curtha ag an gComhairle Mhúinteoireachta le hathbhreithniú ar na coinníollacha a bhaineann le clárúchán múinteoirí. Tá  litreacha eisithe do gach múinteoir a bhfuil an 31 Eanáir 2016 mar dháta éaga ar a gcoinníollacha. Eiseofar ríomhphoist sna seachtainí amach romhainn.

Má fuair tú litir nó ríomhphost ón gComhairle Mhúinteoireachta i ndáil leis na coinníollacha seo, is gá gníomhú leis láithreach, le do thoil.

Mura sásaítear na coinníollacha ar fad laistigh den amfhráma sonraithe, agus mura ndeonaítear síneadh, rachaidh do chlárúchán in éag. Coiscfear an pámháistir de réir dlí ó aon duine atá fostaithe mar mhúinteoir i scoil aitheanta a íoc mura bhfuil sé/sí cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Féadfaidh tú na coinníollacha a bhaineann le do chlárúchán agus na spriocdhátaí chun na coinníollacha a shásamh a sheiceáil, trí logáil isteach ar an tseirbhís Logáil Isteach do Mhúinteoir Cláraithe ar www.teachingcouncil.ie

Má shásaigh tú an coinníoll ina iomláine cheana, seol na cáipéisí ábhartha chuig an gComhairle Mhúinteoireachta gan mhoill.

Má bhíonn deacracht agat an spriocdháta a shásamh nó má bhíonn aon chúis mhaith nach féidir leat an spriocdháta a shásamh (e.g. saoire mháithreachais, sos gairme, dífhostaíocht etc.) déan teagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta mar go bhféadfá a bheith incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar shíneadh.

Ba cheart gach ceist a sheoladh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta ag conditions@teachingcouncil.ie nó glaoigh ar Íosghlao 1890 224 224