Múinteoirí Cláraithe Iarbhunscoile (cáilithe ag dara leibhéal) i gcatagóirí áirithe Scoileanna Speisialta

Description

Múinteoirí cláraithe iarbhunscoile, i.e. is féidir le múinteoirí cláraithe, a bhfuil a gcuid cáilíochtaí oiriúnach do theagasc meánscoile, poist a ghlacadh i gcatagóirí áirithe scoileanna speisialta.

Sonraíodh in Imlitir 0040/2010 nár chóir do mhúinteoirí meánscoil-oilte a bheith fostaithe i ngnáth-bhunscoileanna ón 1 Meán Fómhair 2010, ach go bhféadfaidís a bheith fostaithe i gcatagóirí áirithe scoileanna speisialta amháin.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ba chóir don phríomhoide teagmháil a dhéanamh leis an Roinn agus cur in iúl di gur ceapadh múinteoir cláraithe iarbhunscoile sa scoil speisialta.

Ba chóir iarraidh ar an gComhairle Mhúinteoireachta ligean do rochtain ar na sonraí sa Roinn trí Chomhéadan na Comhairle Mhúinteoireachta.

Sa chás go bhfuil an múinteoir cláraithe faoi alt 31(2) 31(3), ba chóir don phríomhoide cóipeanna de cháilíochtaí an mhúinteora, mar aon le tras-scríbhinní, le huimhir PSP agus le doiciméid tacaíochta eile, a chur ar aghaidh.

Ba chóir don phríomhoide a áirithiú gur scoil speisialta cheadaithe í an scoil sula gceapfar múinteoir atá cláraithe le haghaidh oideachas iarbhunscoile.

Teagmhálaithe

Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann

R-phost: info@teachingcouncil.ie

Teileafón: (01) 651 7900

An Roinn Oideachais agus Scileanna

R-phost: tsna@education.gov.ie

Teileafón: (090) 648 3832

Seoladh: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659