Fógraíocht Bunaithe ar an nGréasán: Poist Mhúinteoireachta Iarbhunscoile

Fógraíocht Post Múinteoireachta Iarbhunscoile Bunaithe ar an nGréasán

Le héifeacht ón 01 Meitheamh 2012, féadfaidh scoileanna úsáid a bhaint as na scoileanna atá molta ag a gcomhlacht bainistíochta faoi seach chun poist mhúinteoireachta a fhógairt. Mar bheart eatramhach, ní mór leagan giorraithe den fhógra a chur i nuachtán náisiúnta a stiúrfaidh iarratasóirí chuig an láithreán Gréasáin cuí freisin. Scoirfear den riachtanas seo i gcás poist mhúinteoireachta a fhógrófar ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh.


Le haghaidh tuilleadh faisnéise,féach Imlitir 0020/2012 Fógraíocht Post Múinteoireachta Iarbhunscoile Bunaithe ar an nGréasán