Earcaíocht, Clárú agus Cáilíochtaí i leith Múinteoirí

Is saincheist don údarás scoile aonair í ceapachán Cúntóir Riachtanais Speisialta, faoi réir nósanna imeachta comhaontaithe, agus ní mór an reachtaíocht iomchuí ar fad a chur san áireamh.

Níor cheart ach pearsanra cláraithe agus cáilithe a bheith fostaithe ag scoileanna agus ba cheart fostaíocht a thairiscint do mhúinteoirí dífhostaithe sula ndéanfaí í a thairiscint dóibh siúd a chuaigh ar scor.

Cáilíochtaí

Is é an Chomhairle Múinteoireachta an comhlacht reachtúil i bPoblacht na hÉireann i leith aithint na gcáilíochtaí múinteoireachta agus i leith chlárú na múinteoirí.

Ciorclán 0031/2011 Critéir maidir le hEarcaíocht Múinteoirí, Clárú agus Cáilíochtaí

Féach Freisin

Teagmháil

  • Rpost:teachersna@education.gov.ie
  • Address: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na Iarmhí, N37 X659
  • Teil: (090) 648 4277