Luathbhlianta

R-phost: earlychildhood@education.gov.ie

Seoladh:

An Roinn Oideachais agus Scileanna,

An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta,

Bloc 1, Miesian Plaza

50-58 Sráid Bhagóid Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 XW14

Teileafón: (076) 110 8967