Luathbhlianta

Síolta, an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige

Is é beartas na Roinne Oideachais agus Scileanna i leith oideachais sna luathbhlianta caighdeán an tsoláthair a ardú i suímh Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE). Mar chuid de seo, mhaoinigh an Roinn forbairt Síolta, an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige.

Síolta ceaptha chun tacú le cleachtóirí forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí ardchaighdeáin do leanaí ó bhreith go sé bliana d’aois agus tá sé oiriúnach do gach suíomh ina gcaitheann leanaí am as a dtimpeallacht bhaile.

Plean Forbartha Fórsa Oibre

Foilsíodh an Plean Forbartha Fórsa Oibre d’earnáil Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ) i mí na Nollag 2010. Tá sé bunaithe ar chlár fairsing taighde agus comhairliúcháin trínar foilsíodh Comhairliúcháin Chúlra i mí an Mheithimh 2009 agus ar chéim chomhairliúcháin phoiblí a chríochnaigh i mí Mheán Fómhair 2009.

Sraith Thaighde na Luathbhlianta 2008-2010

Mhaoinigh an Roinn Oideachais agus Scileanna an tsraith seo a leanas de thionscadail taighde atá dírithe ar leanaí ó bhreith go sé bliana: