Litearthacht agus Uimhearthacht

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna,

An Rannóg Beartas Churaclam agus Measúnacht (CAP),

Sráid Mhaoilbhríde,

Baile Átha Cliath 1

D01 RC96

Teil:      +353 (0)1 8896400

Fax:      +353 (01) 8892040