Athbhreithniú Eatramhach

Literacy & NumeracyAthbhreithniú Eatramhach ar an Straitéis Náisiúnta chun Feabhas a chur ar Litearthacht agus Uimhearthacht i measc Páistí agus Daoine Óga 2011 – 2020

Ar Déardaoin 14ú Eanáir 2016, tugadh cuireadh do pháirtithe leasmhara chuig fóram chun an t-athbhreithniú eatramhach ar an Straitéis Náisiúnta chun Feabhas a chur ar Litearthacht agus Uimhearthacht i measc Páistí agus Daoine Óga 2011 – 2020 a phlé.  Feic an cur i láthair agus óráid an Aire thíos:

Clár

Aitheasc Oscailte

Cur i láthair

Naisc Ghaolmhara: