An Scoilbhliain 2020/2021 agus Scoilbhlianta Ina Dhiaidh Sin

Dá mba mhaith leat fógra a fháil nuair a bheidh na dátaí don scoilbhliain 2020/2021 agus do scoilbhlianta ina dhiaidh sin foilsithe, cuir do shonraí isteach ach an fhoirm thíos a úsáid.


Ríomhphost / Email*:
Fíorú Ríomhphoist / Email verfication*:

Cód Fíorúcháin / Verification Code*:Visual verification
Cuir Isteach / Submit*:

Cosaint Sonraí: Caithfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna le gach sonra pearsanta a thugann tú ar an bhfoirm seo mar shonraí rúnda agus ní bhainfidh úsáid astu ach amháin chun na críocha a bhí beartaithe

Privacy Notice: We will not disclose your e-mail address to any third parties and we will only use your personal details to contact you in relation to this campaign.