Laethanta Saoire Scoile Dátaí

An Scoilbhliain 2020/2021 agus Scoilbhlianta Ina Dhiaidh Sin

Dá mba mhaith leat fógra a fháil nuair a bheidh na dátaí don scoilbhliain 2020/2021agus do scoilbhlianta ina dhiaidh sin foilsithe, cuir do shonraí isteach ach an fhoirm seo a úsáid.

Sos lár-téarma na Feabhra 2020

Dúnfar na bunscoileanna uile ar an Déardaoin, 20 Feabhra 2020, agus ar an Aoine, 21 Feabhra 2020. (Is ceadaithe do bhunscoileanna 3 lá lánroghnacha a úsáid chun an sos seo a fhadú mar mhalairt rogha go dtí sos 5 lá don tréimhse ón Luan, 17 Feabhra 2020, go dtí an Aoine, 21 Feabhra 2020, san áireamh mura bhfuil gá le socruithe teagmhasachta chun cúiteamh as am a cailleadh de bharr dúntaí scoile gan choinne.)

Dúnfar iar-bhunscoileanna ón Luan, 17 Feabhra 2020, go dtí an Aoine, 21 Feabhra 2020, san áireamh mura bhfuil gá le socruithe teagmhasachta chun cúiteamh as am a cailleadh de bharr dúntaí scoile gan choinne.

Áit a bhfuil gá le socruithe teagmhasachta is ceadaithe d’údarás scoile fad shos lár-téarma na Feabhra a laghdú trí fhanacht

Laethanta Saoire an tSamhraidh

Ní mór do scoileanna a bheith oscailte ar feadh 167 lá ar a laghad ag an leibhéal iarbhunscoile agus ar feadh 183 lá ag an leibhéal bunscoile. Níl caighdeánú déanta ar laethanta saoire an tsamhraidh agus tá cead ag scoileanna laethanta lánroghnacha a úsáid chun tús agus deireadh cruinn na scoilbhliana a shocrú.

Athosclaíonn na scoileanna le linn na seachtaine ina bhfuil an 1ú Meán Fómhair, de ghnáth.  Mar sin féin, d’fhéadfadh an scoilbhliain tosú sa tseachtain roimh sheachtain an 1ú Meán Fómhair chun go gcomhlíonfar an riachtanas foriomlán, is é sin, 167 lá scoile ag an leibhéal iarbhunscoile agus 183 lá scoile ag an leibhéal bunscoile ar a laghad a chur ar siúl.

Moltar duit na dátaí cruinne a fháil amach ó do scoil.

Sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20 le fáil faoi Chiorclán 0009/2017 -Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.