Laethanta Saoire Scoile Dátaí

Cáisc 2018

Dúnfar na scoileanna uile ar an Aoine, 23 Márta 2018, a bheidh mar lá deiridh an téarma scoile mura bhfuil gá le hathruithe chun cúiteamh as am a cailleadh de bharr dúntaí scoile gan choinne. Áit a bhfuil gá le socruithe teagmhasachta is ceadaithe d’údarás scoile fad shos na Cásca a laghdú trí fhanacht ar oscailt suas go dtí an Chéadaoin, 28 Márta 2018, an lá sin san áireamh.

Osclófar na scoileanna uile arís ar an Luan, 9 Aibreán 2018.

Laethanta Saoire an tSamhraidh

Ní mór do scoileanna a bheith oscailte ar feadh 167 lá ar a laghad ag an leibhéal iarbhunscoile agus ar feadh 183 lá ag an leibhéal bunscoile. Níl caighdeánú déanta ar laethanta saoire an tsamhraidh agus tá cead ag scoileanna laethanta lánroghnacha a úsáid chun tús agus deireadh cruinn na scoilbhliana a shocrú.

Athosclaíonn na scoileanna le linn na seachtaine ina bhfuil an 1ú Meán Fómhair, de ghnáth.  Mar sin féin, d’fhéadfadh an scoilbhliain tosú sa tseachtain roimh sheachtain an 1ú Meán Fómhair chun go gcomhlíonfar an riachtanas foriomlán, is é sin, 167 lá scoile ag an leibhéal iarbhunscoile agus 183 lá scoile ag an leibhéal bunscoile ar a laghad a chur ar siúl.

Moltar duit na dátaí cruinne a fháil amach ó do scoil.

Sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20 le fáil faoi Chiorclán 0009/2017 -Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.