Laethanta Saoire Scoile Dátaí

An Scoilbhliain 2020/2021 agus Scoilbhlianta Ina Dhiaidh Sin

Dá mba mhaith leat fógra a fháil nuair a bheidh na dátaí don scoilbhliain 2020/2021agus do scoilbhlianta ina dhiaidh sin foilsithe, cuir do shonraí isteach ach an fhoirm seo a úsáid.

Nollaig 2019

Dúnfar na scoileanna uile ar an Aoine, 20 Nollaig 2019, a bheidh mar lá deiridh an téarma scoile.

Osclófar na scoileanna uile arís ar an Luan, 06 Eanáir 2020.

Laethanta Saoire an tSamhraidh

Ní mór do scoileanna a bheith oscailte ar feadh 167 lá ar a laghad ag an leibhéal iarbhunscoile agus ar feadh 183 lá ag an leibhéal bunscoile. Níl caighdeánú déanta ar laethanta saoire an tsamhraidh agus tá cead ag scoileanna laethanta lánroghnacha a úsáid chun tús agus deireadh cruinn na scoilbhliana a shocrú.

Athosclaíonn na scoileanna le linn na seachtaine ina bhfuil an 1ú Meán Fómhair, de ghnáth.  Mar sin féin, d’fhéadfadh an scoilbhliain tosú sa tseachtain roimh sheachtain an 1ú Meán Fómhair chun go gcomhlíonfar an riachtanas foriomlán, is é sin, 167 lá scoile ag an leibhéal iarbhunscoile agus 183 lá scoile ag an leibhéal bunscoile ar a laghad a chur ar siúl.

Moltar duit na dátaí cruinne a fháil amach ó do scoil.

Sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20 le fáil faoi Chiorclán 0009/2017 -Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20.