Laethanta Saoire Scoile Dátaí

An Scoilbhliain 2020/2021 agus Scoilbhlianta Ina Dhiaidh Sin

Leagtar amach i gCiorclán 0005/2020 ón Roinn Oideachais agus Scileanna (arna fhoilsiú i mí Eanáir 2020) na sosanna caighdeánacha um Nollaig, um Cháisc agus ag an Lár Téarma sa chéad téarma agus sa dara téarma do na scoilbhlianta 2020/2021, 2021/2022 agus 2022/2023.

Sos lár-téarma na Feabhra 2020

Beidh bunscoileanna dúnta ar an Déardaoin an 20 Feabhra 2020agus ar an Aoine an 21 Feabhra 2020. Féadfaidh bunscoileanna trí lá lánroghnacha a úsáid chun an sos sin a fhadú ar mhaithe le sos cúig lá a thógáil ón Luan an 17 Feabhra 2020 go dtí an Aoine an 21 Feabhra 2020, agus an dá lá sin san áireamh, ach amháin i gcás go mbeidh athruithe ag teastáil mar chuid de shocruithe teagmhasacha a mbeidh i gceist leo am a cailleadh de bharr laethanta dúnta scoile nach raibh súil leo a chúiteamh.

Beidh iar-bhunscoileanna dúnta ón Luan an 17 Feabhra 2020 go dtí an Aoine an 21 Feabhra 2020, agus an dá lá sin san áireamh, ach amháin i gcás go mbeidh athruithe ag teastáil mar chuid de shocruithe teagmhasacha a mbeidh i gceist leo am a cailleadh de bharr laethanta dúnta scoile nach raibh súil leo a chúiteamh. I gcás go mbeidh socruithe teagmhasacha ag teastáil, féadfaidh údarás scoile fad an tsosa lár téarma i mí Feabhra a laghdú ach an scoil a choinneáil ar oscailt suas go dtí an Chéadaoin an 19 Feabhra 2020, agus an lá sin san áireamh.

Laethanta Saoire an tSamhraidh

Ceanglaítear ar scoileanna bheith ar oscailt ar feadh 167 lá ar a laghad ar leibhéal na hiar-bhunscoile agus ar feadh 183 lá ar a laghad ar leibhéal na bunscoile. Ní laethanta saoire caighdeánaithe iad na laethanta saoire samhraidh agus féadfaidh scoileanna laethanta lánroghnacha a úsáid chun a chinneadh cén uair go beacht a thosóidh agus a chríochnóidh an scoilbhliain.

Is gnách go n-athosclófar scoileanna le linn na seachtaine ar a dtiteann an chéad lá de mhí Mheán Fómhair. Féadfaidh an scoilbhliain tosú sa tseachtain roimh an tseachtain ar a dtiteann an chéad lá de mhí Mheán Fómhair, áfach, i gcás gur gá déanamh amhlaidh chun cloí leis an gceanglas foriomlán atá ann go mbeadh an scoil ar oscailt ar feadh 167 lá ar a laghad ar leibhéal na hiar-bhunscoile nó ar feadh 183 lá ar a laghad ar leibhéal na bunscoile.

Ba cheart duit na dátaí beachta a sheiceáil le do scoil.

Sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20 le fáil faoi Chiorclán 0009/2017 Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2017/18, 2018/19 agus 2019/20. 

Tá na sosanna caighdeánaithe don Nollaig, don Cháisc agus don lár-théarma sa chéad agus sa dara téarma de na scoilbhlianta 2020/21, 2021/22 agus 2022/23 le fáil faoi Chiorclán 0005/2020 Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na scoilbhlianta 2020/21, 2021/22 agus 2022/23