Straitéis do Theangacha Iasachta

Inniu (4ú Nollaig 2017), sheol Richard Bruton, Aire Oideachais agus Scileanna, Déanann Teangacha Nasc - Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017-2026, agus an Plean um Chur i nGníomh 2017-2022.

Forbraíodh an Straitéis seo i gcomhthéacs Gníomhaíochta 1.6 de Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 de chuid na Roinne. Tá de chuspóir aige a chur ar chumas foghlaimeoirí cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus caighdeán a n-inniúlachtaí i dteangacha a fheabhsú agus, ar an mbealach sin, ár n-uaillmhian chun an córas oideachais is fearr san Eoraip a dhéanamh de chóras oideachais na hÉireann sna deich mbliana amach romhainn a bhaint amach.

Forbraíodh an Straitéis seo i ndiaidh comhairliúcháin fhairsing le luchtanna leasa a bheith déanta.

Tá cóipeanna de na haighneachtaí, roinnte de réir catagóire, ar fáil ag na naisc thíos:

Reáchtáladh fóram Dé hAoine 27 Feabhra 2015 ag ar tugadh deis do chuid díobh siúd a raibh aighneacht curtha isteach acu a gcuid tuairimí a phlé.  Rinneadh na cuir i láthair seo a leanas:

Reáchtáladh fóram do luchtanna leasa an Déardaoin 18ú Meitheamh 2015, chun torthaí na n-aighneachtaí ar an straitéis um theangacha iasachta san oideachas a phlé. Bhí an fóram dírithe ar mhúineadh agus foghlaim teangacha iasachta ag an tríú leibhéal, i mbreisoideachas agus oiliúint agus ar na naisc idir oideachas agus gnó. Rinneadh na cuir i láthair seo a leanas: