Curaclam na Bunscoile

Is í NCCA (an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta) a sheol Curaclam na Bunscoile i 1999.

Cuirtear an curaclam i láthair i sé réimse curaclaim a bhristear anuas arís eile ina aon ábhar déag: www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum

Sa churaclam seo tá na prionsabail leanbhlárnacha atá le fáil sa churaclam roimhe seo Curaclam na Bunscoile (1971). Aithníonn sé trí phríomhaidhm oideachais bhunscoile:

  • an leanbh a chumasú chun saol iomlán a leanúint agus a p(h)oitéinseal féin a bhaint amach mar dhuine ann nó inti féin
  • an leanbh a chumasú chun forbairt a dhéanamh mar neach sóisialta ag maireachtáil agus ag comhoibriú le daoine eile chun cur le leas na sochaí uile
  • chun an leanbh a ullmhú d’oideachas breise agus d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

Teagmháil

Rannóg Beartas um Churaclam agus Measúnacht na Roinne