Curaclaim agus Siollabas

Spriocdháta

An 29 Bealtaine 2020 an dáta deiridh a nglacfar le tionscadail chomhlánaithe.

Comórtas stair na hÉireann ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’ do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna 2020

Rangaítear na deich mbliana 2012-2022 mar ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’ mar chomóradh ar chothrom céad bliain ó tharla roinnt eachtraí agus forbairtí tábhachtacha stairiúla sa tréimhse 1912-1922, agus a raibh ról ríthábhachtach acu maidir le hÉire an lae inniu a chruthú.

Mar chuid de chomóradh an ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’, tugtar cuireadh do scoileanna agus do mhic léinn ag gach leibhéal i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ar fud na hÉireann, iarratas a dhéanamh i rith na scoilbhliana 2019-20 ar an gcomórtas staire do scoileanna. Tá nasc faoi leith ag na téamaí a roghnaíodh leis na heachtraí a tharla céad bliain ó shin ar fud oileán na hÉireann.

Catagóirí

I mbliana, iarrtar tionscadail faoi na ceannteidil ghinearálta seo a leanas ag an leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile. Tabhair faoi deara gur féidir téama ar bhonn áitiúil/réigiúnda a thabhairt isteach i ngach catagóir:

  • Réabhlóid in Éirinn – staidéar ar eachtra pholaitiúil/réabhlóideach sa tréimhse 1912-1922, ar ghné faoi leith den eachtra, nó ar dhuine/ghrúpa/eagraíocht a bhí bainteach leis an eachtra. Mar is amhlaidh leis na catagóirí eile, is féidir téama ar bhonn áitiúil/réigiúnda a thabhairt isteach.
  • Éire agus an Chéad Chogadh Domhanda – staidéar ar thaithí na hÉireann ar an gcogadh ó thaobh duine nó grúpa de. D’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin díriú ar chath áirithe, ar scéal rannpháirtí faoi leith, nó breithniú ar an tréimhse 1914-1918 ar fad.
  • Stair na mban in Éirinn i rith thréimhse na réabhlóide in Éirinn – staidéar ar dhuine/ghrúpa/eagraíocht/ghluaiseacht áirithe a rinne iarracht mhór feabhas a chur ar chaighdeán saoil na mban nó a bhí páirteach i ngníomhaíocht réabhlóideach in Éirinn sa tréimhse 1912-1922
  • Cogadh na Saoirse - staidéar ar eachtra pholaitiúil/réabhlóideach sa tréimhse 1919-1921, ar ghné faoi leith den eachtra, nó ar dhuine/ghrúpa/eagraíocht a bhí bainteach leis an eachtra.

Ní mór tionscadail a chur isteach ar líne chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: historycompetition@ucc.ie. Ní mór bileog chumhdaigh a bheith ag tús gach tionscadail, chomh maith le leabharliosta a thugann liosta de na foinsí a ndeachthas ina gcomhairle.