Curaclaim agus Siollabas

Comórtas uile-oileáin staire 'Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain' Éire 2018

Rangaítear na deich mbliana 2012-2022 mar an ‘Decade of Centenaries’ mar chomóradh ar chothrom céad bliain ó tharla roinnt eachtraí agus forbairtí tábhachtacha stairiúla sa tréimhse 1912-1922, agus a raibh ról ríthábhachtach acu maidir le hÉire an lae inniu a chruthú.

Mar chuid de chomóradh an ‘Decade of Centenaries’, tugtar cuireadh do scoileanna agus do mhic léinn ag gach leibhéal i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ar fud na hÉireann, iarratas a dhéanamh i rith na scoilbhliana 2017-18 ar an gcúigiú comórtas staire do scoileanna. Tá nasc faoi leith ag na téamaí a roghnaíodh leis na heachtraí a tharla céad bliain ó shin ar fud oileán na hÉireann.

Catagóirí

I mbliana, iarrtar tionscadail faoi na ceannteidil ghinearálta seo a leanas ag an leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile:

  • Téama staidéar áitiúil/réigiúnach ó chéad bliain ó shin – staidéar ar eachtra stairiúil áirithe a raibh tionchar aici ar do cheantar áitiúil nó réigiúnach agus a tharla sa tréimhse 1912-1922.
  • Éire agus an Chéad Chogadh Domhanda – staidéar ar thaithí na hÉireann ar an gcogadh ó thaobh duine nó grúpa de.  D’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin díriú ar chath áirithe, ar scéal rannpháirtí faoi leith, nó breithniú ar an tréimhse 1914-1918 ar fad.
  • Stair na mban in Éirinn i rith thréimhse na réabhlóide – staidéar ar dhuine/ghrúpa/eagraíocht/ghluaiseacht áirithe a rinne iarracht mhór feabhas a chur ar chaighdeán saoil na mban nó a bhí páirteach i ngníomhaíocht réabhlóideach in Éirinn sa tréimhse 1912-1922
  • Réabhlóid in Éirinn – staidéar ar eachtra pholaitiúil/réabhlóideach sa tréimhse 1912-1922, ar ghné faoi leith den eachtra, nó ar dhuine/ghrúpa/eagraíocht a bhí bainteach leis an eachtra.

An23 Márta 2018 an dáta deiridh a nglacfar le tionscadail chomhlánaithe. Fógrófar na buaiteoirí agus bronnfar na duaiseanna roimh dheireadh Bhealtaine 2018

Ní mór tionscadail a chur isteach ar líne chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: historyaward@mercierpress.ie. Ní mór bileog chumhdaigh a bheith ag tús gach tionscadail, chomh maith le leabharliosta a thugann liosta de na foinsí a ndeachthas ina gcomhairle.