An Idirbhliain

Transition Year Logo

Úsáid Lógó na hIdirbhliana (TY)

Is maoin de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna é Lógó na hidirbhliana (TY) agus níl cead ag tríú páirtithe é a úsáid ar bhealach a thugann le tuiscint go bhfuil an t-úsáideoir ag gníomhú ar son na Roinne nuair nach bhfuil, nó áit a bhfuil sé nasctha le haidhmeanna agus gníomhaíochtaí nach bhfuil ag teacht le ról agus freagrachtaí na Roinne. Níor chóir, ar chúinse ar bith, é a úsáid ag comhlacht tráchtála chun táirge a fhógairt.

Íoslódáil cóip de Lógó na hIdirbhliana (TY)