Cosaint Páistí

CPD um Chosaint Leanaí

Teagmháil

Ba cheart ceisteanna maidir le rochtain a fháil ar na tacaíochtaí forbartha gairmiúla leanúnaí (FGL) atá ar fáil do scoileanna chun tacú le scoileanna i gcur chun feidhme na Nósanna Imeachta nua um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017  a sheoladh chuig an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do mhúinteoirí ag:

Ba chóir ceisteanna ginearálta maidir le tacaíochtaí FGL um chosaint leanaí atá ar fáil do scoileanna a sheoladh chuig Rannóg Oideachais Mhúinteoirí na Roinne ag: