Cosaint Leanaí

Nósanna Imeachta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna

Cuimsíonn na Nósanna Imeachta nua maidir le Cosaint Leanaí feabhsuithe suntasacha ar na treoirlínte scoile roimhe sin agus tá siad ceaptha lena áirithiú go ndéanfar Tús Áite do Leanaí a chur chun feidhme ar bhealach aonfhoirmeach comhsheasmhach ar fud na scoileanna uile. I measc na bhfeabhsuithe seo, tá teimpléad nua don pholasaí um chosaint leanaí, ceanglas go ndéanfaidh gach bunscoil an clár ‘Bí Sábháilte’ a chur chun feidhme go hiomlán agus go ndéanfaidh siad socruithe maoirseachta níos fearr i bhfeidhm ag leibhéal an Bhoird Bhainistíochta.

Teagmháil

R-phost:schoolgovernance@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna, Corr na Madadh, Baile Atha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659